Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van de personeelsleden. Deze MR-leden worden gekozen door hun achterban langs de weg van verkiezingen.
De MR overlegt met de directie over het financieel-onderwijskundig- en organisatorisch beleid van SPOV. De directeur heeft hierbij een adviserende rol.
 
Denk hierbij aan: 
  • Besteding van financiële middelen, gebruik van het gebouw
  • Vaststelling vrije- en vakantiedagen
  • Aannamebeleid nieuwe leerlingen
  • Procedures omtrent benoemingen nieuwe personeelsleden
  • Vaststelling van het Koers(school)plan.
Leden Medezeggenschapsraad
Team                    Marjon Swinkels, Sandy van Vegchel, Nicole Steeghs
Ouders               Monique Faassen, Mariska Giliam,  Lara Voermans, Vincent Smolders

De MR heeft  instemmingrecht en/of adviesrecht. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar, maar de MR kan daarnaast nog een besloten vergadering beleggen.  De data van de vergaderingen van de MR zijn voor het schooljaar 2021-2022:
 
21 september  19:00 uur
23 november 19:00 uur
11 januari 19:00 uur
8 maart 19:00 uur
19 april 19:00 uur
10 mei 19:00 uur
 
Behalve een MR beschikt SPOVenray over een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de geledingen van alle scholen van SPOVenray.                                  
De MR is voor u in ieder geval een mogelijkheid om samen met andere ouders een positieve bijdrage te leveren aan de school van uw kind(eren). Bent u nieuwsgierig, heeft u kritiek of is er iets onduidelijk? Neemt u dan contact op met iemand uit een van de geledingen of met de groepsleerkracht, de locatieleider of de directeur. 
E-mail MR; mr@deklimboomvenray.nl 
Powered by BasisOnline