Inloggen Social Schools

Ik wil kennismaken

Wilt u onze basisschool in bedrijf zien en de sfeer proeven?

Ieder schooljaar is er een centrale aanmelddatum voor alle scholen in Venray. Op deze dag moeten alle kinderen, die in het daarop volgende schooljaar het basisonderwijs zullen bezoeken, worden aangemeld. U krijgt hierover bericht van de gemeente. De exacte aanmeldingsdatum staat ook in de schoolkalender.

Ook in de loop van het schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school. Als u een oriënterend gesprek wilt hebben, bent u van harte welkom.

Enkele weken voordat uw kind onze school gaat bezoeken, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind kan komen wennen. Gaat het om een plaatsing in groep 1-2, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele wenmomenten af te spreken.