Inloggen Social Schools

Mobiele telefoon

De school is voor ouders goed bereikbaar. Een boodschap aan uw zoon of dochter kunt u via het telefoonnummer/e-mail van de school doorgeven. De kinderen mogen indien nodig de schooltelefoon gebruiken om u te bereiken. Om te voorkomen dat mobieltjes van kinderen zoekraken of erger, verzoeken wij u geen mobiele telefoon aan uw zoon/dochter mee te geven. In bijzondere gevallen willen wij u vragen om contact met de directie op te nemen. Het gebruik van mobiele telefoon tijdens de schooltijden is niet toegestaan, tenzij door de directeur (en in overleg met de ouders) anders wordt beslist.