Inloggen Social Schools

Schooltijden en studiedagen

Schooltijden 

Dagen Tijden
Maandag 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur 
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag groep 1 en 2: 08.30 - 12.00 uur
groep 3 t/m 8: 08.30 - 14.30 uur


We werken met een continurooster. Dit wil zeggen dat de kinderen op school eten. De schooldeuren gaan om 8.20 uur open en dan gaat tevens de eerste zoemer. Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en starten de lessen. Tussen 8.20 en 8.30 uur kunnen de kinderen binnenkomen. 

Hoe gaan we om met ouders die het kind vaak te laat naar school brengen?

AFSPRAKEN

Stap 0. Wij houden het te laat komen bij in ESIS.

Stap 1. Wij gaan met de ouders in gesprek (leerkracht). 

Stap 2. Er volgt een gesprek met de directie.

Stap 3. Indien geen verbetering plaatsvindt, zal de directie melding maken bij leerplichtambtenaar.


Studiedagen schooljaar 2023-2024

Op deze studiedagen zijn alle kinderen vrij in verband met studie van het team:

Vrijdag 22 september
Maandag 25 september
dinsdag 10 oktober
donderdag 16 november
vrijdag 17 november
woensdag 6 december (dag na Pakjesavond)
maandag 18 december
woensdag 24 januari
vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag)
woensdag 12 juni
vrijdag 5 juli

De overige belangrijke data vindt u in de Schoolkalender.