Inloggen Social Schools

Inspectierapport

In maart 2019 is onze school, als onderdeel van een Bestuurs Onderzoek, op een aantal aspecten beoordeeld door de inspectie. Hieronder vindt u het inspectierapport met de bevindingen.
De Klimboom vindt u terug op blz. 32 t/m 35.