Inloggen Social Schools

Missie en visie

"Van groei naar bloei op jouw eigen manier" 

MEER OVER DE STERREN VAN DE STERRENSCHOOL

De echte sterren van onze sterrenschool zijn natuurlijk de kinderen, daar draait het allemaal om!Wij geven ons onderwijs vorm aan de hand van 5 sterren (uitgangspunten) 

Ster 1 Gebouw heel het jaar open 

Op dit moment is ons gebouw open van 7.30 - 18.30 voor kinderopvang en onderwijs. Dit betekent een vertrouwde plek voor uw kind voor zowel opvang als onderwijs. We werken samen met kinderopvang 't Nest onder 1 dak. We wisselen thema's uit en er is onderling afstemming bij het naschools aanbod.
Voor de 3+ kinderen zijn er regelmatig activiteiten die we samen met de kleuters doen, zodat er een geleidelijke overgang naar de basisschool ontstaat.

Ster 2 Leren in 1 klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor elk kind, want door veiligheid kan uw kind zich ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van 'Groepsgeluk' o.b.v. Desiree Faro: Dit betekent systemisch werken in de klas. Hierdoor wordt de dynamiek in de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto's en andere kleine symbolen. Daardoor krijgen zowel de leerkracht als de kinderen inzicht in de processen die in de groep spelen. Wanneer deze dynamiek zichtbaar is heeft de leerkracht een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren.

Kijk ook eens bij het kopje GroepsGeluk op deze site, daar vindt u meer informatie en een filmpje.
Het team is geschoold als GroepsGelukcoach en volgt elk schooljaar nascholing om up-to-date te blijven. We zijn er trots op de eerste gecertificeerde GroepsGelukschool van Nederland te zijn!

Ster 3 Maatwerk

Elk kind heeft z'n eigen talent en hoe sluiten wij het best aan bij het ontwikkelen van deze talenten? Binnen onze kernvakken (Rekenen, Taal en Lezen) werken we in 3 aanpakken (niveau). Dit betekent dat kinderen op hun eigen niveau zowel instructie als verwerking krijgen. De instructie vindt plaats in een vaste kring; de basis van elke groep. Deze instructie is kort en krachtig en vindt plaats aan de hele groep of aan gedeelten van de groep.Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, zijn we sinds 2017 gestart met onze plusgroep groep 9. In deze groep werken (hoog)begaafde kinderen onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. In dit programma wordt projectmatig gewerkt aan het versterken van vaardigheden middels uitdagende opdrachten.
Het team gaat aan de slag met een nascholingstraject voor meer- en hoogbegaafden kinderen om de afstemming nog verder door te ontwikkelen in de groep. Hier besteden we de studiedagen in combinatie met praktijkopdrachten aan o.b.v. Novilo.

Ster 4 Uitblinken in Rekenen, Taal en Lezen

De kernvakken rekenen, taal en lezen blijven basiskennis voor elk kind. Wij werken op school met een taal-, reken- en leesspecialist. Zij bewaken mede de kwaliteit van het onderwijs op deze vakken.
Naast kwalitatief goede reken- en taallessen op niveau van uw kind vinden wij het belangrijk dat kinderen zich in de breedte kunnen ontwikkelen. We besteden dan ook aandacht aan de creatieve vakken, wereldorientatie en presentatie. Hiervoor hebben de kinderen regelmatig een groepsoverstijgend project van Blink, een crea-middag of een Sterrentheater waarin ze mogen optreden. 

Ster 5 Binding met de buurt

Wij zijn een school in wijk de Landweert. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie met de buurt te hebben. om kinderen te leren dat de maatschappij waar ze later aan deelnemen groter is dat alleen thuis en school.
Hoe bereiken we dit dagelijks?
Om dit te bereiken werkt er op de Klimboom een enthousiast team. Een groep leerkrachten die er met hart en ziel voor gaat. Naast goed lesgeven willen we ook gewoon "een leuke school" voor de kinderen zijn, een school waarvan zij over twintig jaar zullen zeggen: "We hebben er een fantastisch schooltijd doorgebracht".

Mocht u meer willen weten over ons onderwijs, en verder kennis met ons willen maken dan bent u van harte welkom.