Inloggen Social Schools

Missie en visie

"Van groei naar bloei op jouw eigen manier" 

MEER OVER DE STERREN VAN DE STERRENSCHOOL

De echte sterren van onze sterrenschool zijn natuurlijk de kinderen, daar draait het allemaal om!Wij geven ons onderwijs vorm aan de hand van 5 sterren (uitgangspunten)

Ster 1) Gebouw het hele jaar open; onderwijs en opvang werken samen in ons kindcentrum.

Ster 2) Goed pedagogisch klimaat; vanuit veiligheid kan uw kind zich ontwikkelen.

Ster 3) Maatwerk; brede ontwikkeling van uw kind op zijn eigen niveau.

Ster 4) Uitblinken in rekenen; taal en lezen; dit is basiskennis voor elk kind. Daarnaast worden kinderen uitgenodigd ook op andere terreinen uit te blinken.

Ster 5) Binding met de buurt; de Klimboom is een wijkschool in Landweert waar het kind vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk ontmoet.

 Onze missie & visie:

 

Van groei naar bloei op je eigen manier

De school waar de ogen van uw kind gaan stralen

Ons onderwijs heeft als doel de ontwikkelingsmogelijkheden, die voor ieder kind verschillend zijn, optimaal te ontplooien. Het onderwijs is gericht op het aanleren van kennis en vaardigheden, die de zelfstandigheid van het kind vergroten en het gevoel van eigenwaarde versterken. Er wordt iedere dag geïnvesteerd in de toekomst van het kind.Op De Klimboom staat ‘samen leven, samen leren, en samen beleven’ centraal. Wij richten ons onderwijs, aan de hand van deze waarden, als volgt in: 

Samen leven:

1. We zorgen voor een prettige en veilige schoolomgeving. Er is een schoolklimaat met duidelijke regels en afspraken. Kinderen en leerkrachten, die zich prettig voelen en plezier kunnen maken, komen echt tot leren, en maken een positieve ontwikkeling door. Op onze school heerst een veilige, prettige en open sfeer. Wij streven ernaar dat alle kinderen en ouders/verzorgers aan het einde van de basisschoolloopbaan terug kunnen kijken op een fijne schooltijd.

2. We zien elk kind, en samen ontwikkelen we vaardigheden die horen bij de executieve functies.

Samen leren:

3.We bereiden ons aanbod gericht voor, vanuit de aanbodsdoelen van SLO. 

4. We creëren een betekenisvolle leeromgeving, die uitdaagt tot spel en leren. 

5. We volgen de kinderen zodat we hun niveau en ontwikkeling duidelijk in beeld kunnen houden. We nemen ouders/verzorgers goed mee in de ontwikkeling van het kind.

6. We sluiten aan bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind. Kinderen leren het meest in het gezelschap van anderen. Groepen worden bij ons op diverse manieren, en om diverseredenen, samengesteld. Wij bekijken voor elk kind en voor elk doel welke manier van leren het best passend is. 

7. We maken gebruik van diverse begeleidingsmogelijkheden om de kinderen steeds een volgende stap te laten zetten. We maken gebruik van het 9-velden schema (zie schema hieronder). 

8. Onze school is in meer dan één opzicht een lerende en ondernemende organisatie. Alle medewerkers beschikken over de voor hun taak noodzakelijke competenties, en worden bijgeschoold door middel van cursussen, workshops en studiedagen, op allerlei onderwijsgerelateerde gebieden.

9. We werken met ontwikkelingslijnen en leerlijnen, en sluiten gericht aan bij de behoeften van ieder kind

Samen beleven:

10. We hechten veel waarde aan het contact met ouders en verzorgers. In samenspraak met hen wordt er vastgelegd op welke manier en op welk moment er gesproken wordt over de ontwikkeling van het kind. 

11. Wanneer we ons zorgen maken over de ontwikkeling van het kind, gaan we hierover in gesprek met het kind, de ouders / verzorgers en onze intern begeleider. Samen bepalen we welke (extra) ondersteuning het kind nodig heeft. 

12. We hechten veel waarde aan vieringen. Door het jaar zullen we geregeld samen stilstaan bij vieringen.

Mocht u meer willen weten over ons onderwijs, en verder kennis met ons willen maken dan bent u van harte welkom.