Inloggen Social Schools

Flexibele dagen

INZET FLEXIBELE VRIJE DAGEN

Een van de sterren staat voor: School het hele jaar open. De afgelopen schooljaren hebben we jaarlijks een aantal flexibele vrije dagen beschikbaar gesteld. 

Het team van de Klimboom wil binnen de wettelijke mogelijkheden ouders de mogelijkheid bieden gebruik te maken van flexibele dagen. Om hieraan te voldoen kunnen we dit jaar, schooljaar 2023-2024, maximaal 2 dagen per kind toekennen. We streven ernaar dit aantal ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. 

Waar zijn deze dagen voor bedoeld?

  • Bruiloften;

  • Verjaardagen;

  • Feestjes;

  • Feesten van religieuze aard, zoals het Offerfeest en het Suikerfeest of andere feesten/gelegenheden die bij bepaalde geloven of overtuigingen horen;

  • Of een zelf gekozen gelegenheid/uitstapje.

Deze dagen zijn niet bedoeld voor begrafenissen. Hiervoor kunt u extra verlof aanvragen bij Joost Peeters, Lid Management Team. 

We zorgen er natuurlijk voor dat uw kinderen wel alle leerstof aangeboden krijgen. Ook hebben we berekend of de kinderen voldoende uren maken; dat doen ze ruim-voldoende (in de kalender die u op deze website kunt vinden, staat een urenverantwoording). Aan het opnemen van de dagen zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De vrije dag mag niet worden opgenomen in de eerste 2 weken van het schooljaar (dit is wettelijk voorgeschreven)

  • Geen vrij tijdens eindtoets groep 8 

  • Dagen kunnen niet opgespaard worden en meegenomen naar een volgend schooljaar.

Aanvragen van een vrije dag moet u minimaal 1 week van tevoren doen. Dat kan door een verlofdag aan te vragen via Social Schools. Wij houden bij hoeveel dagen er vrij gevraagd zijn. Maar op is op, u zult dus zelf vooraf goed na moeten denken hoe u de dagen in wilt gaan zetten.

U hoeft geen gebruik van deze dagen te maken, het mag.