Inloggen Social Schools

Flexibele dagen

INZET FLEXIBELE VRIJE DAGEN

Eén van de sterren staat voor: School het hele jaar open. De vorige schooljaren hebben we een eerste stap gezet in het omgaan met  flexibele vrije dagen. Volgens ons plan van aanpak zouden we starten met een pilot: vrije dagen kunnen binnen grenzen zelf worden gekozen. De minister heeft de wetgeving voor een flexibel schoolrooster teruggedraaid. Dit betekent dat alle kinderen maximaal 7 schoolweken van minder dan 5 lesdagen mogen hebben. De feestdagen (bijvoorbeeld Pasen / Pinksteren) tellen hier niet in mee, de studiedagen voor het team wel.

Het team van de Klimboom wil binnen de wettelijke mogelijkheden ouders toch de mogelijkheid blijven bieden gebruik te maken van flexibele dagen. Om aan de wet te voldoen zijn wij genoodzaakt dit terug te brengen naar maximaal 2 dagen per kind per schooljaar, voor het schooljaar 2022-2023. We streven ernaar dit aantal ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. Een uitbreiding van het flexibele rooster is door de wetswijziging niet langer onderdeel van ons plan van aanpak. 

Voor het schooljaar 2021-2022 geven we alle ouders de gelegenheid om 2 dagen vrij op te nemen. Deze dagen zijn dan bedoeld om alle bruiloften, verjaardagen en feestjes te vieren die er zich dat jaar voordoen op een schooldag. Ook zijn ze bedoeld voor het offerfeest en het Suikerfeest of andere feesten/gelegenheden die bij bepaalde geloven of overtuigingen horen. Deze flexibele dagen zijn uiteraard niet bedoeld voor het bijwonen van een begrafenis. U kunt hiervoor extra verlof vragen bij Geurt Clevers , locatieleider.Mocht u  dit jaar geen feesten op schooldagen vieren, dan kunt u de dagen voor een ander doel gebruiken. We zorgen er natuurlijk voor dat uw kinderen wel alle leerstof aangeboden krijgen. Ook hebben we berekend  of de kinderen voldoende uren maken; dat doen ze ruim-voldoende (in de kalender die u na de vakantie ontvangt staat een urenverantwoording). Aan het opnemen van de dagen zijn  wel een aantal voorwaarden verbonden.

  • De vrije dag mag niet voor verlenging van de vakantie worden opgenomen in de eerste 2 weken van het schooljaar (dit is wettelijk voorgeschreven)

  • Geen vrij tijdens eindtoets groep 8 

  • Dagen kunnen niet opgespaard worden en meegenomen naar een volgend schooljaar.

Aanvragen van een vrije dag moet u, minimaal 1 week van te voren  doen. Dat kan door het sturen van een mailtje naar g.clevers@spovenray.nl. Geurt zal ook bijhouden hoeveel dagen er vrij gevraagd is. Maar op is op, u zult dus zelf vooraf goed na moeten denken hoe u de dagen in wilt gaan zetten.

U hoeft geen gebruik van deze dagen te maken, het mag.