Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van de personeelsleden. Deze MR-leden worden gekozen door hun achterban langs de weg van verkiezingen.De MR overlegt met de directie over het financieel-onderwijskundig- en organisatorisch beleid van SPOV. De directeur heeft hierbij een adviserende rol. Denk hierbij aan: 

  • Besteding van financiële middelen, gebruik van het gebouw
  • Vaststelling vrije- en vakantiedagen
  • Aannamebeleid nieuwe leerlingen
  • Procedures omtrent benoemingen nieuwe personeelsleden
  • Vaststelling van het Koers(school)plan.

Leden Medezeggenschapsraad
Team                    Marjon Swinkels, Nienke Coppus
Ouders                Mariska Giliam,  Lara Voermans, Vincent Smolders

De MR heeft  instemmingsrecht en/of adviesrecht. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar, maar de MR kan daarnaast nog een besloten vergadering beleggen.  De data van de vergaderingen van de MR zijn voor het schooljaar 2023-2024: 

19 december 19:30 uur
30 januari 19:30 uur
27 februari 19:30 uur
2 april 19:30 uur
21 mei 19:30 uur
18 juni 19:30 uur
  19:30 uur
 


Behalve een MR beschikt SPOVenray over een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de geledingen van alle scholen van SPOVenray.                                  

De MR is voor u in ieder geval een mogelijkheid om samen met andere ouders een positieve bijdrage te leveren aan de school van uw kind(eren). Bent u nieuwsgierig, heeft u kritiek of is er iets onduidelijk? Neemt u dan contact op met iemand uit een van de geledingen of met de groepsleerkracht of de directeur. E-mail MR: mr@deklimboomvenray.nl