Inloggen Social Schools

Ziek melden

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen. Dit doet u online via Social Schools. De leerkracht krijgt hier dan een melding van. Infectieziektes zoals rode hond en mazelen graag doorgeven aan de directie, zodat zij de andere ouders daarvan op de hoogte kan stellen. Als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact op met de ouders. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar de arts of het ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleider mee. In de tussentijd hopen wij u zo spoedig mogelijk te bereiken.