Inloggen Social Schools

Schoolontwikkeling

In het koersplan beschrijven de scholen waar ze met het onderwijs op koersen. Waar willen we naartoe en welke stappen moeten we zetten om daar te komen. De ingezette koers komt voort uit de visie en missie die de school heeft gekoppeld aan de populatie op de school. In het huidige koersplan hebben we als doelstelling te komen tot een passend aanbod voor onze kinderen. Elk koersteam levert een bijdrage om deze doelstelling te realiseren. 

We hebben ons ten doel gesteld om de komende jaren het leerdoelgericht werken verder vorm te geven. Met instemming van de MR zullen we deze onderwijsvernieuwing de komende jaren verder vorm gaan geven. 

Bent u benieuwd wat dit inhoudt? We horen graag van u.