Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

We vinden het belangrijk ook van leerlingen de mening te horen m.b.t. diverse onderwerpen en/of het aan kinderen duidelijk te maken waarom de school keuzes maakt of heeft gemaakt. Het leerlingpanel is een open gesprek met kinderen en de directeur over alles wat kinderen bezighoudt op school. Ook biedt het leerlingpanel kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. Het panel bestaat uit een groep leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, waarbij elke groep wordt vertegenwoordigd door 2 leerlingen: Het panel komt 6 maal per schooljaar bij elkaar.