Inloggen Social Schools

Kinderopvang 't Nest

Kinderopvang 't Nest is partner van SPOV in Venray en verzorgt in scholen een aanbod van kinderopvang (0 - 4jaar), peuterprogramma (2 - 4 jaar) en/of voorschoolse, buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar). We streven ernaar om, in het belang van het kind, goed op elkaar aan
te sluiten.

Kinderopvang ‘t Nest biedt professionele kinderopvang aan voor nul- tot dertienjarigen in de
gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. We streven naar een hoge pedagogische
kwaliteit, waarin het kind centraal staat. We zijn een wezenlijke schakel in de doorgaande
ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Samen met ouders, onderwijs en allerlei
kindgerichte organisaties leveren we een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn. Wij werken samen
vanuit een gezamenlijk denkkader: Wat willen we met de kinderen bereiken? Wat is daarvoor nodig?
Wat is ieders rol daarbij?

In onze pedagogische visie staan de begrippen ‘kijk, volg en daag uit’ centraal. We kijken objectief en
bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door goed in contact te blijven
met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven ons in en sluiten aan bij
de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te
vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen.

We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede,
regelmatige informatie-uitwisseling. Dit start bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het
wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede
afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.


Ons aanbod binnen kc Landweert de Klimboom
In Venray bieden wij op meerdere locaties dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan.
Binnen kc landweert de Klimboom bieden we een totaalaanbod van dagopvang, peuteropvang,
voorschoolse en buitenschoolse opvang. Ook zijn we een VVE-gecertificeerde locatie.

Dagopvang (0-4 jaar)
Onze dagopvanggroepen zijn 5 dagen per week geopend van 7.00/7.30 tot 18.00 uur. In
verschillende groepen worden de kinderen opgevangen met leeftijdsgenootjes. Zowel het binnen- als het buitenterrein is zo ingericht dat zowel de allerkleinsten als ook de driejarigen naar hartenlust
kunnen spelen.

Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang is, gedurende schoolweken, 5 dagen per week geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De
kinderen krijgen een gericht aanbod van uitdagende en ontwikkelingsstimulerende voorschoolse
activiteiten.

Voorschoolse opvang/Buitenschoolse opvang (VSO/BSO 4-13 jaar)
De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00/7.30-8.30, de buitenschoolse opvang is geopend
vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. In de BSO is veel aandacht voor ontspanning,
spel, een huiselijke sfeer en juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties maken we
altijd een activiteitenprogramma en maken we waar mogelijk uitstapjes met de kinderen.

Wij zijn 52 weken per jaar geopend!

Er zijn verschillende mogelijkheden in opvang: je kunt kiezen uit opvang in schoolweken, alleen
opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken. We zijn het hele jaar
geopend, alleen op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Willen jullie een rondleiding of een vrijblijvend gesprek aanvragen? Wij maken graag tijd voor jullie!
Het totale aanbod vind je op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl

Contact
Mandy Fransen, Senior Pedagogisch Medewerker
Tel: 06 19376685
mandy.fransen@kinderopvanghetnest.nl

Service bureau ’t Nest
Tel: 077 366 1955
info@kinderopvanghetnest.nl