Inloggen Social Schools

Directie en Team 23-24

Onze school kent een managementteam (Directeut, MT lid en IB'er) . De voorzitter van het managementteam is de directeur.. 

De Directeur - Geurt Clevers
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging

MT lid - Joost Peeters 
Hij is mede het gezicht van de school. Geeft vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs. Geeft invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen (zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT). Levert een bijdrage aan de schoolorganisatie door deel te nemen aan netwerken, het verzorgen van communicatieve zaken en het opstellen van kaders, richtlijnen en procedures.

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) - Hanneke Schutte is waarnemend IB
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.

 

TEAM

Geurt Clevers

Directeur

Mirella Barents

Leerkracht groep 4

Judith Gijsberts

Leerkracht groep 1-2

Marjon Lucassen

Leerkracht groep 3 & Talentbegeleider

Yvonne Lokhorst

Leerkracht groep 1-2

Joost Peeters

MT lid & Leerkracht groep 4 & 8

Chantal Albers

Leraarondersteuner groep 5 t/m 8

Sandy van Vegchel

Leerkracht groep 6-7 & Talentbegeleider

Angelique van den Hoogenhof

Leerkracht groep 8 & Bovenbouw coördinator

Katja van Kimmenade

Onderwijsassistent groep 1 t/m 3

Marieke aan den Boom

Onderwijsassistent groep 4-5

Imke Reintjes

Administratie

Nienke Coppes

Leraarondersteuner groep 1 t/m 3 & Talentbegeleider

Petra van Meijel

Leerkracht groep 9 & Talentbegeleider

Inge Geurts

Leerkracht groep 1-2 & Onderbouw coördinator

Sanne van Leerdam

Leerkracht groep 5

Geert Vullings

Conciërge

Kim Cornelissen

Vervanging (ondersteuning groep 4 t/m 8)

Esther van Kempen

Onderwijsassistent Groep 1-2-3

Floor Zanders

Intern Begeleider